Het beste dat autolease kan bieden
  1. U bent hier:
  2. Home
  3. Overige Diensten
  4. Mobiliteitsadvies

Bel mij terug

Voor Leasemaatschappijen

Wilt u ook uw klantenbestand uitbreiden zonder dure acquisitie- en marketingcampagnes? Wordt dan deelnemer van de Leaseveiling. Klik hier voor meer informatie en uw persoonlijke inlogcode.

Aanmelden

Mobiliteitsadvies


Om de kosten van uw wagenpark te optimaliseren biedt All About Lease u een totaal Mobiliteitsadvies. Dit Mobiliteitsadvies bestaat o.a. uit de volgende punten:
· Contractkeuze
· Contractaanpassingen en eindafrekeningen
· Voortijdige beëindiging
· Samenstelling van het wagenpark

Contractkeuze
Het kan voor uw onderneming wellicht verstandiger zijn om bepaalde componenten niet in de leaseprijs op te nemen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de component assurantie. Leasemaatschappijen gaan uit van een gemiddeld wagenpark en een gemiddelde berijder met een gemiddelde no-claim korting. Door de component assurantie elders onder te brengen kan uw onderneming wellicht profiteren van een hogere no-claim korting. All About Lease heeft in de markt scherpe assurantie afspraken kunnen maken. Vanzelfsprekend geeft het uitbesteden van de component assurantie u geen extra werk.

Contractaanpassingen en eindafrekeningen
In de praktijk blijkt dat veel ondernemingen onaangenaam verrast worden door tussentijdse contractaanpassingen en/of eindafrekeningen van de leasecontracten. All About Lease heeft de specifieke kennis in huis om op voorhand duidelijke afspraken te maken met de leasemaatschappijen om dit te voorkomen. Hierdoor komt u niet voor grote kosten te staan die niet voorzien waren.

Voortijdige beëindiging van een leaseovereenkomst
Er heerst vaak veel onduidelijkheid over de kosten bij voortijdige beëindiging van een leaseovereenkomst. Door hierover vooraf duidelijke afspraken te maken met zowel de leasemaatschappij als de berijders, kunnen deze kosten aanzienlijk gereduceerd of in sommige gevallen zelfs voorkomen worden. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een auto niet kosteloos kan worden ingenomen, dan zal All About Lease haar uiterste best doen om de auto te herplaatsen bij één van haar relaties.   

Samenstelling van het wagenpark
De kosten van uw wagenpark worden bepaald door de samenstelling van het wagenpark en de leaseprijzen die hiermee gepaard gaan.  Wat veel ondernemingen echter vergeten, is dat ook de indirecte kosten, zoals brandstof, door deze samenstelling worden beïnvloed.  All About Lease adviseert daarom niet alleen op basis van leasekosten, maar ook op basis van alle bijkomende kosten. Hierbij kan worden gedacht aan “groen rijden”, het beperken van de CO2-stoot en lage bijtelling voor de berijders. Hierdoor zijn wij in staat om voor u lagere leasekosten te realiseren, gecombineerd met een attractief wagenpark.